Wywóz szamba Katowice – Szambeko

Wraz z upływem czasu każde szambo wymaga regularnego opróżniania i wywozu. Szczególnie w dużych miastach, takich jak Katowice (województwo śląskie), konieczność wywozu szamba staje się coraz bardziej powszechna. Właściciele nieruchomości muszą zadbać o to, aby ich szamba były regularnie opróżniane, aby zapewnić bezpieczeństwo dla otoczenia i zachować odpowiednią funkcjonalność systemu kanalizacyjnego. W tym kontekście firma Szambeko oferuje usługi wywozu szamba w Katowicach. W tym artykule przedstawimy Ci dokładniejsze informacje na temat wywozu szamba w Katowicach oraz jakie korzyści niesie ze sobą współpraca z firmą Szambeko.

Szambo czy przydomowa oczyszczalnia?

Szambo, osadnik i przydomowa oczyszczalnia ścieków to trzy najpopularniejsze rodzaje zbiorników w Katowicach, które służą do gromadzenia i oczyszczania nieczystości płynnych. Chociaż mają podobne zadania, to jednak różnią się między sobą sposobem działania i zastosowaniem.

 

Szambo to zbiornik bezodpływowy, który zbiera nieczystości ciekłe i stałe z budynków, domów i innych obiektów, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Szambo nie jest połączone z siecią kanalizacyjną, co oznacza, że wszystkie odpady muszą być regularnie opróżniane i wywożone przez specjalistyczne firmy.

Osadnik natomiast służy do oczyszczania ścieków w gospodarstwach domowych i przemyśle. Osadnik działa na zasadzie rozdzielania osadów z wody. Woda zanieczyszczona wpływa do osadnika, gdzie cięższe osady opadają na dno, a czystsza woda gromadzi się na górze. Osadniki stosowane są w mniejszych obiektach, takich jak domy jednorodzinne, ale również w większych zakładach przemysłowych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to z kolei kompleksowe rozwiązanie do oczyszczania ścieków z budynków mieszkalnych i przemysłowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków umożliwiają gromadzenie i oczyszczanie ścieków w sposób bezpieczny dla środowiska. Przydomowe oczyszczalnie są zwykle zbudowane z kilku zbiorników, w których zachodzi proces oczyszczania ścieków za pomocą mikroorganizmów.

 

Podsumowując, szambo to zbiornik bezodpływowy, który gromadzi nieczystości stałe i ciekłe, osadnik służy do rozdzielania osadów z wody, a przydomowa oczyszczalnia ścieków to kompleksowe rozwiązanie do oczyszczania ścieków.

Obowiązki właściciela szamba w Katowicach

Właściciel szamba w Katowicach ma wiele obowiązków, związanych z utrzymaniem zbiornika w należytym stanie oraz dbałością o środowisko naturalne. Jednym z podstawowych obowiązków jest zgłoszenie zbiornika do władz gminy. Każdy zbiornik bezodpływowy, w tym szambo, musi być zgłoszony do władz gminy właściwej dla miejsca jego położenia.

Innym obowiązkiem właściciela szamba jest regularne opróżnianie i czyszczenie zbiornika. Zbiornik powinien być opróżniany co najmniej raz na rok, jednak częstotliwość opróżniania zależy od wielkości zbiornika i ilości osób korzystających z niego. Właściciel powinien także przestrzegać zasad dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, tak aby nie wprowadzać do szamba substancji, które mogą zaszkodzić środowisku naturalnemu.

Właściciel szamba jest również odpowiedzialny za bezpieczne składowanie nieczystości i zapobieganie zanieczyszczeniu wód gruntowych i powierzchniowych. W tym celu zbiornik powinien być umieszczony na specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym terenie, który nie pozwoli na wycieki i przedostanie się substancji z szamba do ziemi lub wód gruntowych.

W przypadku stwierdzenia awarii lub wycieku substancji z szamba, właściciel zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia szkód i naprawy uszkodzeń. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie obowiązków związanych z utrzymaniem i eksploatacją szamba może skutkować nałożeniem kar finansowych lub nawet odpowiedzialnością karną. Dlatego ważne jest, aby właściciele szamb w Katowicach przestrzegali wszystkich wymogów i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jak dbać o szambo?

Kilka porad i zasad przydatnych dla właściciela szamba w Katowicach zamieszczamy poniżej:

 1. Regularne opróżnianie zbiornika – Zbiornik bezodpływowy, w tym szambo, powinien być regularnie opróżniany co najmniej raz w roku, jednak częstotliwość opróżniania zależy od wielkości zbiornika i ilości osób korzystających z niego.
 2. Selekcja odpadów – Właściciel szamba powinien przestrzegać zasad dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, tak aby nie wprowadzać do szamba substancji, które mogą zaszkodzić środowisku naturalnemu.
 3. Unikanie chemikaliów i środków dezynfekujących – Nie powinno się wprowadzać do szamba substancji, takich jak chemikalia, środki dezynfekcyjne, farby czy rozpuszczalniki, ponieważ mogą one zniszczyć naturalne bakterie, które odpowiadają za rozkład zawartości szamba.
 4. Regularne sprawdzanie stanu zbiornika – Właściciel szamba powinien regularnie sprawdzać stan zbiornika, w celu wykrycia ewentualnych usterek, nieszczelności czy uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia awarii lub wycieku substancji z szamba, należy podjąć odpowiednie działania w celu usunięcia szkód i naprawy uszkodzeń.
 5. Umieszczenie szamba na odpowiednim terenie – Zbiornik bezodpływowy, w tym szambo, powinien być umieszczony na specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym terenie, który nie pozwoli na wycieki i przedostanie się substancji z szamba do ziemi lub wód gruntowych.

 

Przestrzeganie tych zasad pozwoli na zachowanie zbiornika w należytym stanie oraz zapobiegnie zanieczyszczeniu wód gruntowych i powierzchniowych.

Jak opróżniać szambo?

Opróżnianie szamba jest procesem wymagającym odpowiedniej wiedzy i specjalistycznego sprzętu. Dlatego najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która posiada odpowiednie pozwolenia na utylizację nieczystości płynnych.

Jedną z takich firm jest Szambeko, która oferuje kompleksowe usługi związane z opróżnianiem szamb, osadników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Katowicach i okolicach.

Firma Szambeko posiada wykwalifikowaną kadrę oraz specjalistyczny sprzęt, który pozwala na szybkie i bezpieczne opróżnienie zbiorników bezodpływowych. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnych zapachów oraz ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Dodatkowo, firma Szambeko zajmuje się również transportem odpadów do właściwych miejsc utylizacji oraz dba o to, aby wszystkie odpady były zgodne z wymaganiami prawno-sanitarnymi.

Podsumowując, najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która ma odpowiednie pozwolenia na utylizację nieczystości płynnych, taką jak Szambeko. Dzięki temu można mieć pewność, że proces opróżniania szamba przebiegnie sprawnie, a odpady zostaną bezpiecznie i zgodnie z przepisami utylizowane.

Co grozi za niewłaściwie wywożenie nieczystości płynnych?

Wylewanie nieczystości płynnych na pole lub do lasu jest surowo zabronione i grozi za to odpowiedzialność karana przez władze państwowe.

Zgodnie z polskim prawem, za wylewanie nieczystości płynnych na tereny nieprzeznaczone do tego celu, grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat. Ponadto, jeśli takie zachowanie prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, to grozi to również odpowiedzialnością cywilną i koniecznością naprawienia szkód.

Wylewanie nieczystości płynnych na pole lub do lasu jest szkodliwe dla środowiska naturalnego, zwierząt oraz ludzi, którzy mogą zetknąć się z tymi substancjami. W ten sposób łamie się również przepisy dotyczące ochrony środowiska i higieny publicznej.

Dlatego ważne jest, aby zawsze korzystać z odpowiednich zbiorników bezodpływowych i nie wylewać nieczystości płynnych na tereny nieprzeznaczone do tego celu.

Jakie są kary za brak opróżniania szamba?

Brak regularnego opróżniania szamba jest nie tylko niebezpieczny dla środowiska naturalnego, ale również jest surowo karany przez polskie prawo.

Zgodnie z przepisami prawa wodnego, każdy właściciel zbiornika bezodpływowego, takiego jak szambo, jest zobowiązany do regularnego jego opróżniania, a także do przechowywania i transportu nieczystości w sposób zapewniający ochronę środowiska.

Jeśli właściciel zaniedbuje te obowiązki, grozi mu kara grzywny lub kara pozbawienia wolności, a także konieczność naprawienia szkód wynikłych z ewentualnych zanieczyszczeń środowiska. W zależności od stopnia zaniedbań i szkód, jakie powstały w wyniku braku opróżniania szamba, kary te mogą być bardzo surowe.

Dlatego ważne jest, aby regularnie dbać o swoje szambo i korzystać z usług profesjonalnych firm jaką jest firma Szambeko, która oferuje kompleksowe usługi związane z opróżnianiem i utylizacją nieczystości płynnych. Dzięki temu można uniknąć konsekwencji prawnych oraz zapewnić ochronę środowiska naturalnego.

Jak zamówić wywóz szamba w Katowicach?

Najprościej wywóz szamba w Katowicach zamówisz i bezpiecznie opłacisz przez nasz panel zamówień. Możesz skontaktować się z nami dodatkowo poprzez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie.

Następnym krokiem jest ustalenie dokładnego terminu wykonania usługi asenizacyjnej (wywozu szamba), niczym więcej nie musisz się martwić – przyjedziemy i opróżnimy Twoje szambo niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy przedsiębiorstwo.

Po wszystkim otrzymasz od nas rachunek i umowę która przyda Ci się w razie kontroli robionych przez Gminy lub inne jednostki władzy.

Jaka jest cena wywozu szamba w Katowicach?

Koszt wywozu szamba w Katowicach zależy od kilku czynników, takich jak pojemność zbiornika, stopień jego zapchania oraz odległość między zbiornikiem a punktem utylizacji.

W Katowicach i okolicach ceny za wywóz szamba zaczynają się od około 300 złotych za pojazd o pojemności 3-4 metrów sześciennych. W przypadku większych zbiorników, koszt usługi może wzrosnąć do 500-700 złotych za wywóz szamba w Katowicach. Ceny najprościej sprawdzisz poprzez uzupełnienie formularza zamówień.

Dlatego przed wyborem firmy oferującej usługi wywózki szamba, warto dokładnie zapoznać się z ofertami różnych firm oraz ich cenami, aby wybrać najlepszą i najbardziej korzystną dla swojego portfela ofertę.

Wywóz szamba w Katowicach

Jeśli szukasz profesjonalnej firmy oferującej usługi wywozu szamba w Katowicach i okolicach, zachęcam do kontaktu z firmą Szambeko.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży, dysponujemy nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą pracowników, którzy są w stanie sprostać każdemu zadaniu związanemu z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych.

Oferujemy kompleksową obsługę, w tym: wywóz nieczystości płynnych, transport i unieszkodliwianie ścieków, a także czyszczenie zbiorników oraz usługi związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w zakresie wywozem szamba, skontaktuj się z nami. Nasza firma oferuje szybką i fachową pomoc w konkurencyjnych cenach. Obsługujemy wywóz nieczystości płynnych z szamba, osadników i przydomowych oczyszczalni w Katowicach zarówno of klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Możesz skontaktować się z nami przez telefon pod numerem +48 575 001 989 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania oraz pomożemy w rozwiązaniu problemów związanych z nieczystościami płynnymi.

ZAMÓW ONLINE

Skorzystaj z panelu zamawiania usługi wywozu szamba. Sam sprawdź jakie to szybkie i wygodne

Zamów przez panel lub skontaktuj się z nami

ONLINE PRZEZ PANEL

TELEFONICZNIE

Katowice to miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Jest to jedno z największych miast w Polsce i ośrodek przemysłowy oraz kulturalny regionu Śląska.

Historia Katowic sięga XIII wieku, dziś Katowice to miasto z nowoczesnymi biurowcami, centrami handlowymi i bogatą ofertą kulturalną. W centrum miasta znajduje się wiele zabytkowych budynków, takich jak katedra św. Piotra i Pawła, Pałac Goldsteinów, czy Ratusz. Warto również zobaczyć kopalnię Wujek, która jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej w Polsce.

Katowice są również siedzibą wielu instytucji kulturalnych, w tym Śląskiej Filharmonii im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Muzeum Śląskiego. Miasto jest również znane z organizowania różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych, takich jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Off Cinema” czy Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn.

Katowice to także ważny węzeł komunikacyjny, gdzie krzyżują się drogi krajowe i międzynarodowe oraz linie kolejowe. W pobliżu miasta znajduje się również Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, który obsługuje wiele połączeń krajowych i międzynarodowych.

Katowice wywóz szamba

Katowice są położone w środkowej części województwa śląskiego, na terenie górnego Śląska. Miasto graniczy z kilkoma innymi miastami i gminami, takimi jak:

 • Chorzów: miasto położone na zachód od Katowic, znane m.in. z Parku Śląskiego oraz Śląskiego Muzeum Przemysłu Węglowego.

 • Siemianowice Śląskie: gmina miejsko-wiejska, położona na północny zachód od Katowic. 

 • Mysłowice: miasto położone na wschód od Katowic.

 • Tychy: miasto położone na południowy wschód od Katowic.

W pobliżu Katowic znajdują się również inne duże miasta, takie jak:

 • Sosnowiec: miasto położone na północny wschód od Katowic.

 • Gliwice: miasto położone na zachód od Katowic.

 • Bytom: miasto położone na zachód od Katowic.

 • Zabrze: miasto położone na północny zachód od Katowic.

Wszystkie te miasta tworzą zgrany region, zwany aglomeracją górnośląską.

Skontaktuj się z nami