Co to jest szambo betonowe? – charakterystyka

Co to jest szambo betonowe? – charakterystyka

Gdy nie ma możliwości podłączenia działki do kanalizacji, konieczne jest zastosowanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych. Jednym z takich rozwiązań jest szambo betonowe. Jest to rodzaj zbiornika, który składa się z betonowej obudowy z wewnętrzną powłoką z tworzywa sztucznego, zapewniającej szczelność. Opróżnieniem i wywozem nieczystości płynnych z szamba betonowego może zająć się firma asenizacyjna Szambeko.

Szambo betonowe

Szambo betonowe to rodzaj zbiornika bezodpływowego, zwykle wykorzystywanego do gromadzenia i przechowywania nieczystości płynnych. Składa się z betonowej obudowy z wewnętrzną powłoką z tworzywa sztucznego, która zapewnia szczelność zbiornika. Szambo betonowe jest stosowane na obszarach, gdzie brak jest dostępu do sieci kanalizacyjnej. W przypadku napełnienia zbiornika, nieczystości płynne muszą być regularnie wywożone i transportowane do specjalistycznych oczyszczalni lub zakładów przemysłowych. Szambo betonowe ma swoje wady i zalety, a jego wybór powinien być uzależniony od konkretnych potrzeb i wymagań użytkowników, alternatywą dla szamba betonowego jest szamba plastikowe.

Problemy z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej? W takiej sytuacji warto zdecydować się na budowę własnego szamba betonowego. To niezawodne i trwałe rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne pozbycie się ścieków z Twojego domu. Po zainstalowaniu szamba wystarczy regularnie zamawiać wywóz nieczystości przez firmę asenizacyjną Szambeko.

Rodzaje szamb betonowych

Na działce budowlanej lub rekreacyjnej, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, warto rozważyć wykonanie szamba betonowego. Dostępne są trzy rodzaje konstrukcji z betonu, między innymi: szambo betonowe okrągłe z betonowych kręgów, zbiornik betonowany na miejscu budowy oraz gotowy zbiornik prefabrykowany.

Szambo z betonowych kręgów jest tańsze, ale ma problemy ze szczelnością, natomiast szambo prefabrykowane jest wytrzymałe i łatwe w montażu, ale wymaga ciężkiego sprzętu. Natomiast szambo betonowane na miejscu budowy charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia i możliwością dostosowania rozmiaru do wykonanego wykopu. Uszczelnienie zbiornika powinno być wykonane z zastosowaniem odpowiednich materiałów, takich jak powłoki bitumiczne czy wodoszczelna zaprawa cementowa.

Zalety szamba betonowego

Szambo betonowe ma wiele zalet, w tym solidną i trwałą konstrukcję, która jest bezpieczna dla otoczenia. Betonowe zbiorniki na ścieki są również łatwe do zakopania w ziemi i zabezpieczenia przed wypadkami na posesji. Ponadto, szamba betonowe są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, a ich budowa może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, betonowe szamba są stosunkowo łatwe w montażu i wymagają niewielkiej konserwacji, a wywożenie nieczystości z takiego zbiornika jest łatwe dzięki wozom asenizacyjnym.

Wady szamba betonowego

Niektóre z wad szamba betonowego to:

 • Montaż i budowa szamba betonowego wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także ciężkiego sprzętu, co może zwiększyć koszty.
 • Szambo betonowe może ulec uszkodzeniu, zwłaszcza jeśli nie jest odpowiednio uszczelnione lub nie jest prawidłowo zamontowane, co może prowadzić do wycieku nieczystości i skażenia gleby lub wód gruntowych.

Szambo betonowe 10 m3 – jakie ma zastosowanie?

Jednym z najpopularniejszych rozmiarów szamba betonowego dla potrzeb domu jednorodzinnego i czteroosobowej rodziny jest 10 m3. Taki zbiornik umożliwia odprowadzanie ścieków z domu i wywożenie ich wozem przeznaczonym do tego co 2-4 tygodnie, w zależności od indywidualnych potrzeb. Szambo betonowe o takim rozmiarze może być również wykorzystane na działce letniskowej, na której spędzasz np. dwa miesiące wakacji. W takim przypadku zamówienie wozu asenizacyjnego będzie konieczne tylko dwa razy – w połowie i na koniec sezonu letniego.

Szambo betonowe – jakie są jeszcze dostępne wymiary?

Jeśli chodzi o szamba, to oprócz pojemności 10 m3 można zdecydować się na zbiornik o innych wymiarach. Zasada wyboru wielkości zbiornika jest prosta – im większy, tym mniej często trzeba go opróżniać. Jednocześnie warto dopasować pojemność do potrzeb użytkowników, czyli do liczby osób zamieszkujących dom. Przeciętnie jedna osoba generuje dziennie około 100-200 l nieczystości. Oznacza to, że miesięcznie produkuje się od 3000 do 6000 l.

Jeden metr sześcienny szamba pomieści 1000 l nieczystości. Przykładowo, jeśli w domu zamieszka dwie osoby, które maksymalnie wytworzą 12 000 l nieczystości, potrzebne będzie betonowe szambo o pojemności 12 m3, aby zbiornik mógł być opróżniany raz na miesiąc.

Przy jednej osobie lub w przypadku domków letniskowych, z których korzysta się tylko przez kilka tygodni w roku, wystarczy niewielkie betonowe szambo o pojemności 5 m3 lub 8 m3. Ich wymiary są mniejsze, więc można je z powodzeniem wykorzystać nawet na małej działce.

Z kolei dla większych rodzin, gospodarstw agroturystycznych lub pensjonatów warto zaplanować użycie betonowego szamba o pojemności 20-30 m3. Pozwoli to uniknąć konieczności wywożenia nieczystości co tydzień wozem asenizacyjnym, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi. Należy jednak pamiętać, że duże szambo betonowe będzie droższe niż zbiornik o standardowej wielkości, ponadto wymaga wykonania dużego wykopu.

Szambo betonowe – cena

Ile kosztuje betonowe szambo o pojemności 10 m3? Standardowy zbiornik zdolny do obsługi niewielkiego domu jednorodzinnego kosztuje około 2000-2600 zł netto. Ostateczna cena zależy jednak od tego, czy zbiornik będzie prefabrykowany, gotowy do użycia, czy może zostanie zbudowany na miejscu, na twojej działce.

Jeśli zdecydujesz się na dwuzbiornikowe szambo betonowe, cena wzrośnie o 200 zł. Trzeba również uwzględnić koszty montażu, które zależą od wielu czynników, takich jak zakres prac ziemnych, które będą potrzebne.

Montaż szamba betonowego z wykopem, zakupionego w jednej firmie, to koszt około 1000 zł netto. Jeśli zdecydujesz się na zakup zbiornika w innym miejscu, to jego transport będzie realizowany przez oddzielną firmę, a wykonanie robót ziemnych przez jeszcze inną, co najprawdopodobniej wpłynie na wzrost kosztów.

Szambo betonowe – gdzie je umieścić?

Przed rozpoczęciem prac związanych z budową szamba należy uzyskać pozwolenie na budowę oraz zgłosić budowę szamba do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Dopiero po otrzymaniu pozwolenia można przystąpić do działań. Warto pamiętać o tym, że przepisy określają odległość szamba od domu i granicy, więc należy to uwzględnić przy wyborze miejsca na umieszczenie szamba. Na małych działkach może być trudno zachować odpowiedni odstęp od granicy, w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Zapisy prawne dotyczące zbiorników na nieczystości płynne:

§ 34.20) Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być umieszczane tylko na działkach budowlanych, które nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zbiorniki te nie mogą znajdować się na terenach podlegających szczególnej ochronie środowiska, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub na terenach zalewowych.

§ 35. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny posiadać dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości oraz odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36. 1. W odniesieniu do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 odległość między pokrywami i wylotami wentylacji powinna wynosić co najmniej:

 • 15 m od okien i drzwi zewnętrznych prowadzących do pomieszczeń zamieszkiwanych przez ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych;

 • 7,5 m od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszo-rowerowego.

 1. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:
 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych prowadzących do pomieszczeń zamieszkiwanych przez ludzi, z wyjątkiem dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;

 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszo-rowerowego.

 1. W przypadku dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 odległości między pokrywami i wylotami wentylacji powinny wynosić co najmniej:
 • 30 m od okien i drzwi zewnętrznych prowadzących do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1;
 • 7,5 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 10 m od linii rozgraniczającej drogę lub ciąg pieszo-rowerowy.
 

§ 38. 1. Osadniki gnilne oraz osadniki zbiornikowe, w tym zamknięte, powinny być sytuowane na działkach budowlanych, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi minimalnej odległości od granic działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

 1. Minimalne odległości osadników gnilnych i zbiornikowych od granic działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego powinny wynosić:
 • do pojemności 5 m3 – 2 m;

 • powyżej 5 m3 do 10 m3 – 3 m;

 • powyżej 10 m3 do 20 m3 – 4 m;

 • powyżej 20 m3 do 50 m3 – 6 m;

 • powyżej 50 m3 – 10 m.

§ 39. W przypadku zlokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń do zbierania i magazynowania odpadów w tym niebezpiecznych, należy przestrzegać przepisów dotyczących minimalnych odległości od granic działek sąsiednich, dróg (ulic) lub ciągów pieszych.

§ 40. 1. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na powierzchni twardych, stabilnych i nieprzepuszczalnych dla wód opadowych.

 1. W przypadku, gdy pojemniki na odpady stanowią wyposażenie nieruchomości budowlanej, a ich masa jest większa niż 1200 kg, powinny być umieszczone na specjalnie przygotowanej, gruntu nieprzepuszczalnej podpierce, w odległości co najmniej 2 m od budynków mieszkalnych, innych budynków użyteczności publicznej, a także od granicy nieruchomości.

 2. Pojemniki na odpady nie powinny być ustawiane w miejscach, które uniemożliwiają swobodny dostęp do nich i ich opróżnienia.

§ 41. W budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej i innych obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenach zurbanizowanych, należy zapewnić możliwość składowania odpadów stałych w pojemnikach na terenie nieruchomości, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi minimalnych odległości od granic działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

§ 42. Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów z nieruchomości, zobowiązani są do zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Zbiornik na szambo jednokomorowy czy dwukomorowy?

Zbiornik jednokomorowy

Wśród zdecydowanych zalet zbiornika jednokomorowego jest z pewnością niska cena. Szambo betonowe jednokomorowe jest tańsze od dwukomorowych odpowiedników – na niższą cenę składa się brak ściany przelewowej oraz tylko jeden komin rewizyjny. Są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości wpięcia naszej domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej do innego systemu odprowadzania ścieków.

Warto jednak zaznaczyć, że szamba jednokomorowe muszą być opróżniane przez ekipę asenizacyjną o wiele częściej niż te dwukomorowe. Szamba takie zbudowane są z jednej komory, bez żadnych przegród. Jest to najprostsze rozwiązanie, szambo jest szczelne i nie przewidujemy możliwości rozsączania ścieków. Zbiorniki jednokomorowe na standardowym wyposażeniu posiadają komin betonowy o średnicy 50 cm oraz właz, czyli pokrywę betonową. Najczęściej istnieje możliwość zakupu włazu żeliwnego za dodatkową opłatą.

Zbiornik dwukomorowy

Zbiornik dwukomorowy został zaprojektowany w taki sposób, żeby gromadzące się w nim nieczystości były automatycznie segregowane na nieczystości grube oraz płynne, które za pomocą preparatów z aktywnymi kulturami bakterii przekształcają się w wodę. Dzięki temu, poprzez specjalny system drenażu (przydomowa oczyszczalnia ścieków), możliwe jest odprowadzanie takiej wody z drugiej komory do gruntu lub rowu melioracyjnego. Należy podkreślić, że takie rozwiązanie musi zostać wcześniej skonsultowane z władzami gminy. Główną zaletą szamba dwukomorowego jest mniejsza częstotliwość wywozu nieczystości przez firmę asenizacyjną.

Zbiorniki dwukomorowe składają się z dwóch komór, oddzielonych betonową przegrodą. Dwie komory w zbiorniku pozwalają na wstępne oczyszczenie ścieków przed rozsączeniem. Zbiorniki dwukomorowe na standardowym wyposażeniu posiadają dwa kominki betonowe o średnicy 50 cm oraz dwa włazy, czyli pokrywy betonowe. Istnieje również możliwość dokupienia włazów żeliwnych za dodatkową opłatą.

Jak zbudować szambo betonowe? – Poradnik

Przy zakupie gotowego zbiornika szamba betonowego trzeba wcześniej wykonać wykop, w którym zostanie on umieszczony. Jak głęboko zakopać szambo betonowe? Uważa się, że pod względem długości i szerokości oraz wysokości wykop powinien być każdorazowo minimum o 50 cm większy od istniejących wymiarów zbiornika na nieczystości, a jeszcze lepiej, by było to 100 cm. Wystarczy on na swobodny montaż zbiornika. Przy wykopie może pojawić się też potrzeba podniesienia terenu nad szambem – trzeba wyrównać miejsce lub zastosować np. kostkę brukową.

Kiedy wykop jest już gotowy, można przystąpić do budowy szamba krok po kroku:

 1. Dno wykopu przygotowanego pod umieszczenie zbiornika pokrywa się warstwą chudego betonu – najlepiej klasy B7,5.
 2. Należy ułożyć zbrojenie i właściwą warstwę betonu.
 3. W deskowaniu trzeba ułożyć beton na ściany.
 4. Przyłączenie przewodu kanalizacyjnego powinno się przemyśleć na etapie budowy.
 5. Właściwe szambo betonowe wylewa się z wykorzystaniem mieszanki betonowej.
 6. Płyta przykrywająca zbiornik musi być umieszczona w taki sposób, by szczelnie przykrywała szambo.

Jak podłączyć szambo betonowe?

Na końcu budowy szamba betonowego na działce budowlanej lub rekreacyjnej należy wykonać przyłącza i kominki inspekcyjne, które pokrywa się żeliwnymi włazami. Należy również doprowadzić ścieki z domu do zbiornika szamba betonowego, poprzez podłączenie rury kanalizacyjnej do otworu wlewowego zbiornika.

Zazwyczaj taka rura ma średnicę 160 mm i wychodzi z budynku. Zaleca się, aby rura była ułożona ze spadkiem co najmniej 2% na głębokości od 1 do 1,5 metra i około 10 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu. Rura doprowadzająca do szamba betonowego nie powinna być prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie innych przewodów. Należy zachować odstęp 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych, 0,8 m od kabli energetycznych oraz 0,5 m od telekomunikacyjnych.

Jak uszczelnić szambo betonowe?

Nieszczelne szambo betonowe stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, ponieważ nieczystości mogą przedostawać się do gruntu. Dlatego też konieczne jest wykonanie odpowiedniego uszczelnienia. Jak i czym można uszczelnić szambo betonowe? Wszystkie połączenia oraz wewnętrzna powierzchnia zbiornika mogą być uszczelnione za pomocą masy bitumicznej lub wodoszczelnej zaprawy cementowej z dodatkiem szkła wodnego.

Na zewnątrz zbiornika, który został umieszczony w wykopie, należy nałożyć warstwę Abizolu. Po związaniu zaprawy, zbiornik może być zasypywany i będzie szczelny.

Opróżnianie nieczystości płynnych z szamba betonowego

Nieczystości płynne z zbiornika bezodpływowego betonowego należy regularnie opróżniać, aby zapobiec jego przepełnieniu i awarii. W przypadku braku połączenia z siecią kanalizacyjną, konieczne jest skorzystanie z usług firmy asenizacyjnej. Jedną z takich firm, która oferuje profesjonalne usługi opróżniania szamb, jest Szambeko. Dzięki temu, że mają w swojej ofercie różnego rodzaju rozwiązania dla gospodarstw domowych i firm, z pewnością poradzą sobie z opróżnieniem szamba bezodpływowego betonowego w sposób bezpieczny i sprawnie. Warto zadbać o regularne opróżnianie szamba, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie całego systemu odprowadzania nieczystości. Szambeko oferuje wywóz szamba i inne usługi asenizacyjne obejmując całego województwo śląskiego. Szambeko oferuje wywóz nieczystości płynnych w tym wywozu szamba w Gliwicach, powiecie gliwickim, Zabrzu, Katowicach, Rudzie Śląskiej i okolicach.

szambo betonowe

Szambo plastikowe

Kwestia odprowadzania ścieków w gospodarstwie domowym może zostać rozwiązana na kilka różnych sposobów – jednym z nich jest szambo plastikowe. To stosunkowo wygodny wybór, z

Co to jest szambo betonowe? – charakterystyka

Gdy nie ma możliwości podłączenia działki do kanalizacji, konieczne jest zastosowanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych. Jednym z takich rozwiązań jest szambo betonowe. Jest

POLSKA MARKA

Firma powstała w 100% na bazie polskiego kapitału

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Partnerskie relacje oparte na szacunku i obustronnym zadowoleniu

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

Doradzamy i nadzorujemy proces na każdym etapie realizacji usługi

NAJWYŻSZE STANDARDY

Działamy według sprawdzonych standardów prowadzenia biznesu

SZYBKA REALIZACJA

Sprawna i szybka realizacja powierzonych zadań

DOŚWIADCZENIE

Nasza kadra posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży